Květen 2017

Terapie chaosem

30. května 2017 v 22:07 | Štaja |  Recenze
Milan Petrák je autor, který před časem opustil svoji oblíbenou sci-fi a začal psát knihy, které nalezneme v knihkupectví v přihrádce s nápisem "Sociologie", případně "Naučná a odborná literatura". Nutno podotknout, že knihy "Skrytá autorita" i "Terapie chaosem" (které chci především věnovat těchto pár řádků) působí dojmem, že vymýšlet další šílené světy a zběsilé civilizace ve vzdáleném kosmu nadále postrádá smysl, neboť svět, ve kterém žijeme, je sám o sobě dosti šílený, a civilizace, se kterými přicházíme dnes a denně do kontaktu, jsou taktéž zběsilé dostatečně. Pokud začneme vnímat prostředí, ve kterém žijeme, a pokusíme se chodit s ušima nastraženýma a očima na stopkách, zjistíme, že naše bezprostřední okolí je samo o sobě tak fantastické, že před ním blednou i ty nejnesmyslnější lovecraftovské vize bytostí s chapadly místo obličejů, levitujících mezi paralelními světy. Stačí jen dloubnout do svrchní pokrývky, která halí vše do milosrdného jednobarevného potahu, který vyzařuje do všech stran informaci, že všechno je v pořádku, pod kontrolou a na věky neměnné a stabilní. Stačí si uvědomit, že nejen v našem životě, ale i v samotné existenci věcí, které nás obklopují, má sice své místo řád, ale na některých důležitých křižovatkách řídí provoz na první pohled nepříjemný dopravák, který má na uniformě napsáno "CHAOS".
Milan Petrák přichází s knihou, kdy postupně a polopaticky vysvětluje samotný fenomén chaosu. Na zajímavých, někdy trpkých a někdy úsměvných příkladech představuje, jak tento podivný jev dokázal ovlivnit myšlení lidí, ať už jednotlivců, nebo celých skupin, ba co víc, jakou roli může hrát chaos například v dějinách Země nebo celého kosmu.
Kniha se skládá ze třiceti krátkých kapitol, které svojí formou připomínají fejetony, dávající ale dohromady jeden souvislý celek. Popisuje osudy slavných osobností z kultury a historie, které si musely projít svým obdobím chaosu, aby si uvědomily, kde je jejich místo a teprve na základě nedobrých zkušeností mohly dosáhnout svých cílů. Vypráví o dávných katastrofách, které se odehrály na Zemi i ve vesmíru a přes Mandelbrotovu množinu a treorii fraktálů odhaluje svět a jeho dějiny, viděné zcela jinou optikou, než na jakou jsme zvyklí. Při tom nepřináší žádné epochální řešení, pouze konstatuje, srovnává, analyzuje, a to vše formou čtivou a zábavnou.
Protože k napsání této knihy autor přečetl a nastudoval množství zajímavých knih a materiálů, leckdy pro laika balancujících na hranici čitelnosti, můžeme Terapii chaosem použít i coby vodítko k tomu, po jakých titulech se v knihkupectvích, případně ve virtuálním prostoru, poohlédnout.
Závěr?
Kdyby nevyhynuli dinosauři, patrně by tu nezůstalo místo pro nás. Bylo to dobře nebo špatně? Má smysl zaujímat k takovýmto událostem nějaký postoj? Všechno není v našich rukou. Ani nemůže být. Situace se vždycky může vyvinout jiným směrem, než předpokládáme. Nemusí to ovšem přinášet vždycky jen negativní následky.
Přečtěte si Terapii chaosem a uvažte sami!
Milan Petrák: Terapie chaosem. Grafická úprava: Jan d´Nan. Dybbuk, Praha, 2016. 301 s. 249 Kč.
Hodnocení: *****

Milan Štajer